Formål

Ølauget

Nordsjællands Ølaug


FormålØlaugets formålsparagrafer:


§ 1.  Formål


Ølaugets formål er at:


§         Besøge danske beboede øer


§         Udvide kendskabet til de danske øer blandt Ølaugets medlemmer


 


§ 2.  Opgaver


Det er Ølaugets opgaver at:


§         Arrangere mindst 3 ture årligt for Ølaugets medlemmer til nye øer


§         Få dokumenteret Ølaugets ture


§         Afholde en årlig generalforsamling, jf. § 5.


 


§ 3.  Ølaugets ture


Der skal minimum afholdes 3 ture årligt, hvorunder der skal gælde følgende


§         To af turene skal være dagture. En i foråret og en i efteråret.


§         En skal være en weekend-tur i sommerperioden. Fredag morgen til søndag aften


§         Turen skal indeholde besøg af øens kirke og helst kro.


§         Større danske øer kan deles op i flere ture.


§         Turene arrangeres på skift af medlemmerne efter en aftalt plan på sidste generalforsamling


 


§ 4.  Ølaugets økonomi


Der føres et regnskab for Ølaugets aktiviteter. Dette føres af kassereren. Der er for Ølauget aftalt følgende økonomi:


§         Hvert par indbetaler hver måned et fast beløb. Fastsat af generalforsamlingen.


§         Turen skal arrangeres med hensyntagen til Ølaugets beholdning.


§         Der udbetales km-godtgørelse for kørte kilometer ifm. Ølaugets ture.


§         Såfremt der kommer ekstra udgifter til en tur, opkræves dette af Ølaugets medlemmer på selve turen.


 


§ 5.  Generalforsamling og dagsorden


Der holdes hvert år en generalfor­samling, hvor minimum følgende punkter skal behandles:


      1.        Valg af dirigent.


      2.        Formandens beretning


      3.        Regnskab for året


      4.        Indkomne forslag


      5.        Fastsættelse af kontingent


      6.        Fastsættelse af datoer for ture, samt ydere og nydere


      7.        Hyldning af formand


      8.        Kåring af kasserere


      9.        Udnævnelse af sekretær


    10.        Eventuelt.


 


Ændringslog:


Seneste ændringer vedtaget på generalforsamlingen 28.10.2006

Copyright © All Rights Reserved